Przedstawieni kandydaci KWW Porozumienie i Rozwój na radnych Rady Miasta Kraśnik i program wyborczy

Aktualności
Czcionka

Dzisiaj w samo południe na kraśnickim rynku poseł Wojciech Wilk, kandydat na burmistrza Kraśnika, przedstawił tych, którzy z list Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie i Rozwój będą starać się o głos mieszkańców w wyborach do Rady Miasta Kraśnik. Była mowa też o programie wyborczym, w którym znalazły się m.in. obietnice utworzenia co najmniej 500 miejsc pracy, ulg dla przedsiębiorców, bezpłatnej komunikacji miejskiej, czy obiadów za złotówkę w szkołach.

- Porozumienie i Rozwój to ponadpartyjne porozumienie ludzi dobrej woli, którym leży na sercu dobro Kraśnika. Pochodzimy z bardzo różnych środowisk. Wśród nas są społecznicy, osoby działające w organizacjach politycznych, ale także osoby bezpartyjne. Prezentujemy różne zawody. Wśród nas jest młodzież, ale są również seniorzy, Są ludzie aktywni zawodowo, ale również ci, którzy przez wiele lat pracowali i budowali pomyślność, naszego miasta, pomyślność Kraśnika, pomyślność naszej małej Ojczyzny – mówił poseł Wojciech Wilk. - Zdajemy sobie sprawę, że rozwój Kraśnika jest możliwy tylko poprzez dialog, poprzez porozumienie, poprzez rozmowę z mieszkańcami. Kraśnik potrzebuje nowych impulsów rozwojowych. To tutaj na miejscu musimy poprzez dyskusje te impulsy rozwojowe wypracowywać tak, aby Kraśnik mógł się rozwijać gospodarczo. Do tego potrzebna jest dobra drużyna, z jednej strony ludzi doświadczonych, a z drugiej ludzi młodych z otwartą głową, którzy będą wprowadzać powiew świeżości i nowe pomysły. Jesteśmy doskonałym przykładem tego, że wokół pozytywnego, dynamicznego programu dla rozwoju miasta mogą się skupić ludzie o bardzo różnych poglądach – przekonywał kandydat na Burmistrza Kraśnika.

 

 

Program, o którym wspominał poseł Wilk, oparty jest na 5 filarach. W ramach pierwszego – „Praca i godna płaca” - kandydaci KWW Porozumienie i Rozwój deklarują m.in. utworzenie minimum 500 nowych miejsc pracy w strefie ekonomicznej i innych terenach inwestycyjnych w mieście, rozbudowę strefy ekonomicznej, uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości, wprowadzenie systemu ulg dla przedsiębiorców z uwzględnieniem tych, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz reaktywację Kraśnickiej Rady Biznesu. Filar drugi - „Duma z młodych ludzi” - to: obiad za złotówkę dla każdego dziecka w miejskiej szkole, nowoczesne sale lekcyjne w szkołach i przedszkolach, badania profilaktyczne dot. skoliozy, badania słuchu i mowy, nowe, atrakcyjne programy stypendialne dla zdolnej młodzieży, urealnienie godzin otwarcia świetlic szkolnych do czasu pracy rodziców. Filar trzeci to „Troska o seniorów”, w który wpisują się: tętniące życiem domy dziennego pobytu dla seniorów w obu dzielnicach, zwiększenie środków finansowych kierowanych do seniorów, bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Filar czwarty to ”Urząd dla Mieszkańców”. KWW Porozumienie i Rozwój obiecuje w tym zakresie: bezpłatną komunikację miejską w Kraśniku lub przynajmniej zdecydowane zwiększenie kręgu osób, które mogłyby z bezpłatnej komunikacji korzystać, obniżenie płat za wodę i ścieki, zwiększenie wskaźnika wykorzystania funduszy unijnych, budowę mieszkań socjalnych, zwiększenie środków przeznaczanych na budżet obywatelski. Filar piąty to „Nowoczesna Infrastruktura”, a w jego ramach: pozyskanie minimum 100 mln zł na nowe inwestycje i projekty, 90% dopłata do wymiany pieców węglowych, dokończenie modernizacji Centrum Kultury i Promocji, utworzenie placówki kulturalnej w starej dzielnicy miasta, modernizacja otoczenia kraśnickiego zalewu, rozbudowa ścieżek rowerowych oraz doposażenie miejskich placów zabaw.

- To są tylko niektóre z naszych propozycji. W dużej mierze pochodzą one od mieszkańców. To nie jest katalog zamknięty. On cały czas będzie się rozwijał. Te punkty, jeśli wyborcy obdarzą nas zaufaniem, będą zrealizowane podczas następnej kadencji Rady Miasta – zapewniał Wojciech Wilk.

Jak przekonywał poseł Wilk, gwarancją realizacji tego programu są ludzie, którzy z ramienia KWW Porozumienie i Rozwój zabiegać będą o głosy wyborców. Wśród 29 kandydatów do Rady Miasta Kraśnik jest 15 mężczyzn i 14 kobiet.

 

 

W okręgu nr. 1 są to: Dorota Posyniak (pedagog, była szefowa nauczycielskiej Solidarności, dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kraśniku), Zbigniew Marcinkowski (randy RM trzech ostatnich kadencji, były dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, obecnie Z-ca Dyr. Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim), Mateusz Gołofit (fizjoterapeuta, wiceprzewodniczący stowarzyszenia Uczciwy Kraśnik, wiceprzewodniczący ZZ pracowników medycznych w SP ZOZ Kraśnik), Jarosław Rogowski (pracownik FŁT Kraśnik), Rafał Tomiło (kierownik FKS Stal Kraśnik, trener drużyny juniorów Stali), Stanisława Ciempiel (emerytka, długoletni nauczyciel i dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2), Agnieszka Niedziałek (pedagog, społecznik zabiegający o godne życie osób niepełnosprawnych) i Angelika Marcinkowska (radna RM, zawodowo związana z pomocą społeczną).

W okręgu nr 2 listę otwiera Paweł Kurek (nauczyciel, działacz społeczny, organizator akcji w sprawie obniżenia cen wody i ścieków w Kraśniku), a kolejne miejsca zajmują Jacek Madejek (były radny RM, maratończyk i tenor Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II), Katarzyna Milanowska (zastępca dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy), Stanisław Sierakowski (prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników FŁT), Katarzyna Bryndza (pracownik FŁT Kraśnik, członek zarządu Związku Wędkarskiego w Kraśniku), Jacek Michalczyk (dziennikarz, konferansjer), Marzena Knyś (była radna Rady Miasta Kraśnik).

W okręgu nr. 3 kandydują: Piotr Janczarek (radny Rady Powiatu Kraśnickiego, 4 lata temu uzyskał 6774 głosy w wyborach na Burmistrza Miasta), Wioletta Wilkos (prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej), Krzysztof Ślusarz (były miejski radny, nauczyciel, wicedyrektor kraśnickiego Zespołu Szkół nr 3), Jarosław Janacz (kierownik sekcji działu gospodarczego w FŁT, społeczny instruktor BHP), Aneta Jabłońska-Ośka (dyrektor ZS 3), Edyta Łukasik (trener piłki nożnej), Agata Grządka (studentka prawa na KUL).

W okręgu nr. 4 o głosy mieszkańców zabiegać będą: Krzysztof Latosiewicz (były miejski radny, przedsiębiorca), Jadwiga Kmieć (aktywny członek stowarzyszenia Uczciwy Kraśnik), Henryk Kozieł (emeryt, były pracownik FŁT i członek ZZ Metalowcy), Jolanta Brodowska (bizneswoman), Monika Kowalska (magister pielęgniarstwa, przedsiębiorca, właściciel NZOZ), Jarosław Cybulak (historyk, regionalista, działacz społeczny) i Rafał Poleszak (wieloletni pracownik Urzędu Miasta Kraśnik, obecnie kierownik ds. infrastruktury w Szpitalu Powiatowym).