Miejska OSP z nowym sprzętem do ratowania życia

Aktualności
Czcionka

W piątek 19 października Miejska Ochotnicza Straż Pożarna wzbogaciła się o nowy sprzęt ratownictwa technicznego i medycznego. Było to możliwe dzięki rządowemu Funduszowi Sprawiedliwości, który wspiera jednostki OSP zakupując dla nich wyposażenie.

- To wsparcie z myślą o ofiarach wypadków. Jednostki OSP ze wszystkich gmin powiatu wystąpiły o to wsparcie i wszystkie dostały. Mam nadzieję, że będziecie tego sprzętu używali jak najrzadziej, a jeśli już to żebyście pamiętali, że za waszym pośrednictwem państwo dba o obywateli - mówił na uroczystości przekazania sprzętu minister Jarosław Stawiarski.

Do części jednostek OSP trafi głównie sprzęt medyczny a do części w większości sprzęt ratownictwa technicznego, wykorzystywany głównie przy wypadkach.

- Cieszę się, że potencjał ratowniczy naszego powiatu został znacząco wzmocniony, dzięki temu, że we wszystkich gminach taki nowoczesny sprzęt się pojawi. Ochotnicza Straż Pożarna uzupełnia działania Państwowej Straży Pożarnej, jest jej stałym partnerem - powiedział komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Michalczyk.

Przy okazji miejscy strażacy ochotnicy pochwalili się, że w ich garażu około połowy grudnia w Kraśniku pojawi się nowy samochód - będzie to średni, 16 tonowy, pojazd na podwoziu volvo. Zastąpi on ponad 40-letni , którym obecnie posługują się strażacy, wyjeżdżając do akcji około 100 razy rocznie. Udało się to dzięki zaangażowaniu wielu osób, instytucji i miejskiego samorządu.

- Żeby pomagać, musicie mieć sprzęt. A tę pomoc niesiecie dosyć często, co widać w waszych statystykach. Pan Łukasz Gałkowski zaraził mnie pomocą dla Ochotniczej Straży Pożarnej i jeśli tylko mogę pomagam i będę pomagała wielu jednostkom - powiedziała radna Rady Miasta Anna Baluch.

- W imieniu pana burmistrza dziękuję wszystkim dzięki którym ten sprzęt udało się pozyskać, i życzę, by był używany głównie do celów szkoleniowych - powiedziała kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ewelina Madras przekazując strażakom nowe wyposażenie.

Jego wartość to 60 800 zł, z czego 99% pochodzi z Ministerstwa Sprawiedliwości a Urząd Miasta wg. zasad przyznawania tych pieniędzy musiał dołożyć tylko 1%.

- Dzięki tej pomocy wzbogaciliśmy się o sprzęt do ratownictwa drogowego, czyli rozpieracz ramieniowy wraz z odpowiednimi adapterami, nożyce do cięcia karoserii, przewody do zasilania tych narzędzi oraz matę pod sprzęt. Otrzymaliśmy także całkowicie automatyczny defibrylator do ratowania życia - powiedział nam Łukasz Gałkowski, naczelnik miejskiej OSP.