Rewitalizacja do aktualizacji. Kolejne tereny miasta w kolejce do odnowienia?

Aktualności
Czcionka

Burmistrz miasta zdecydował, by zaproponować zaktualizowanie miejskiego Programu Rewitalizacji. Do tej pory obejmował on część dzielnicy starej Kraśnika. Teraz do rynku, ronda przy ul. Mostowej i budynku przy Kościuszki 26 mogły by dołączyć nowe tereny, na odnowienie których miasto mogłoby się starać o dodatkowe środki.

O tym czy program będzie aktualizowany zdecydują radni na czwartkowej sesji 28 marca. W jej programie jest bowiem podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kraśnik na lata 2017-2023”. Skąd taka propozycja?

- Dotychczasowy Program Rewitalizacji Miasta Kraśnik obejmował jedynie wybrane tereny w starej części miasta. Istnieje szansa pozyskania dodatkowych środków unijnych na rewitalizację, dlatego uważam, że powinniśmy rozszerzyć ten program o miejsca i obiekty w innych częściach i dzielnicach Kraśnika - tłumaczy pojawienie się uchwały w programie sesji Burmistrz Miasta Kraśnik Wojciech Wilk.

Dzięki takiej aktualizacji miasto będzie mogło ubiegać się o fundusze zewnętrzne na odnowienie kolejnych obszarów miasta. Których? Na razie jeszcze nie wiadomo. Burmistrz chce, by wypowiedzieli się tej sprawie mieszkańcy.


Czytaj więcej:
Rewitalizacja starej części miasta: Setka kraśniczan na spotkaniu
Rewitalizacja miasta może ruszać


- Przeprowadzimy konsultacje społeczne, aby mieszkańcy wskazali, które tereny wymagają jeszcze rewitalizacji. Będą to kolejne działania włączające kraśniczan w proces decyzyjny dotyczący przyszłości miasta - tłumaczy burmistrz Wojciech Wilk.

Sugestie by objąć większy teren rewitalizacją pojawiały się już w trakcie prac nad Programem w 2016 i 2017 roku, jednak poprzedni konkurs zakładał, że niewielka część miasta może zostać objęta takimi działaniami. Teraz pojawiają się nowe możliwości związane z pozyskaniem środków, o które chcą powalczyć władze miasta.