Zmiana na stanowisku Starosty Kraśnickiego. Andrzej Rolla za Krzysztofa Starucha

Aktualności
Czcionka

O możliwości zmiany na stanowisku Starosty Kraśnickiego, mimo że od wyborów samorządowych minęły zaledwie 4 miesiące, mówiło się od pewnego czasu. Nastąpiła ona w środę 27 marca. Krzysztof Staruch zrezygnował z zajmowanej funkcji, a powiatowi radni na starostę wybrali radnego Andrzej Rollę.

- Rezygnacja podyktowana jest moją koncepcją i wizją kierowania urzędem i powiatem, która nie znalazła uznania koalicji posiadającej obecnie większość w Radzie Powiatu. Sprawowanie funkcji bez wsparcia zaplecza politycznego w organie z zasady kolegialnym uważam za bezcelowe. Dziękuję bardzo kierownikom wydziałów i pracownikom, dyrektorom jednostek i administracji za sumienną pracę, życzliwość i wsparcie – uzasadnił na piśmie swoją rezygnację starosta Krzysztof Staruch, a później argumenty te powtórzył podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu przy okazji składania sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu za ostatni miesiąc.

Rezygnację przyjęto. Podczas głosowania za byli radni z klubu PiS i Jarosław Czerw, a wstrzymali się radni z klubu PSL Porozumienie Społeczne.

 

 

Jako kandydaci na starostę zgłoszeni zostali dwaj radni. Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił Andrzej Rollę pełniącego w tej kadencji samorządu funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kraśnickiego, a w przeszłości między innymi radnego Rady Gminy Urzędów, wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie. Klub PSL Porozumienie społeczne zaproponował natomiast byłego starostę Andrzeja Maja.


Zobacz też:
Pierwsza sesja Rady Powiatu. Przewodniczącym Rady Jarosław Czerw, starostą Krzysztof Staruch


Już podczas procedury głosowania doszło do dyskusji wywołanej przez radnych PSL na temat tego, czy przed wyborem kandydaci nie powinni bliżej zaprezentować się i powiedzieć coś o swoim pomyśle na funkcjonowanie samorządu powiatowego. Uciął je jednak przewodniczący Czerw, uzasadniając swoją decyzję tym, że komisja skrutacyjna już rozpoczęła swoją pracę, a taki wniosek można byłoby wziąć pod uwagę, gdyby zgłoszony został nieco wcześniej.

Podczas głosowania 12 radnych zagłosowało na Andrzeja Rollę, a 9 na Andrzeja Maja. Tym samym na Starostę Kraśnickiego wybrany został Andrzej Rolla.

Rezygnacja z pełnionej funkcji przez starostę Krzysztofa Starucha równoznaczna była z rezygnacją całego Zarządu Powiatu. Konieczny był więc także wybór wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu. Ci jednak się nie zmienili. Na wicestarostę po raz kolejny wybrany został Karol Rychlewski, a członkami zarządu zostali: Andrzej Cieśla, Tomasz Mularczyk (płatny członek zarządu) i Grażyna Ufniarz.