Jest zgoda wojewody. Budowa S 19 na południe od Kraśnika może ruszać

Aktualności
Czcionka

Wojewoda Lubelski zezwolił na budowę pierwszego z sześciu odcinków S19 pomiędzy Lublinem a granicą z woj. podkarpackim. Chodzi o 18-kilometrowy fragment „eski” od końca planowanej obwodnicy Kraśnika do początku obwodnicy Janowa Lubelskiego.

Wydanie decyzji to ważny moment nie tylko dla wykonawcy, który po przekazaniu placu budowy będzie mógł rozpocząć prace, ale także dla właścicieli nieruchomości przez które będzie przebiegać droga ekspresowa i towarzysząca jej infrastruktura.

- Decyzja ZRID wskazuje nie tylko teren, na którym będą realizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej, ale stwierdza również przejęcie na mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdza podział nieruchomości pod ten pas. Swoim zakresem decyzja ta obejmuje zarówno teren pod samą drogę, jak również skrzyżowania, rowy drogowe, skarpy, drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne oraz tzw. czasowe zajęcia pod przebudowę kolidujących instalacji – wyjaśniają przedstawiciele lubelskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Teraz będzie mogła rozpocząć się procedura szacowania wartości wywłaszczanych nieruchomości przez biegłych pracujących na zlecenie wojewody.

- Treść decyzji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w urzędach gmin, przez które przebiega droga. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wydaniu takiej decyzji na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Po 14 dniach od publicznego ogłoszenia informacji o wydaniu decyzji można będzie się od niej odwołać - tylko przez kolejnych 14 dni – zaznacza lubelska Generalna Dyrekcja.

Wykonawcą budowy tego odcinka S19 będzie firma Strabag. Koszt realizacji zaplanowanych prac to blisko 390 mln zł.

 

foto GDDKiA Lublin