• Choma 2019

Kraśniczanin kandydatem w plebiscycie „Przyszłość Medycyny”. Zachęcamy do głosowania

Aktualności
Czcionka

Jego hobby są koszykówka, w czasie studiów należał do AZS reprezentując uczelnie w tej dyscyplinie, i kalistenika. Zawodowo postanowił natomiast rozwijać się w kierunku medycznym i mimo młodego wieku ma już w tej mierze spore osiągnięcia. Teraz może dopisać kolejne. Kraśniczanin Krzysztof Bartnik, bo o nim mowa, jest jednym z kandydatów w plebiscycie „Przyszłość Medycyny”, którego celem jest wyróżnienie najlepszych studentów i świeżo upieczonych absolwentów medycyny.

Pan Krzysztof to absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku. Po maturze rozpoczął studia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Był w gronie wyróżniających się, aktywnych studentów, był członkiem Zarządu Samorządu Studentów oraz przewodniczył Komisji ds. Rozwoju Kulturalnego Studentów UM w Lublinie.

W 2015 r. kraśniczanin zdecydował o przeniesieniu się na Warszawski Uniwersytet Medyczny. Tam zaangażował się w kilka ważnych projektów naukowych. Przez trzy lata pełnił funkcję przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii WUM. Zajmował się między innymi tematyką niespokrewnionych dawców komórek macierzystych oraz dawców szpiku kostnego. Jego zaangażowanie i osiągnięcia nie pozostały niezauważone. Jest chociażby laureatem I miejsca na Konferencji Studenckiej w Lublinie w 2017 r., współorganizował warszawską konferencję Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, wykonywał postery na konferencje Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego i Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Jeszcze w trakcie studiów jako pierwszy autor opublikował dwie istotne publikacje naukowe.

Kraśnicki kandydat do tytułu „Przyszłość Medycyny”I Wydział Lekarski ukończył w ubiegłym roku, a obecnie odbywa staż podyplomowy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym przy ulicy Banacha w Lublinie. W grudniu 2018 r. został uhonorowany prestiżową nagrodą za osiągnięcie najlepszego w Polsce wyniku na Lekarskim Egzaminie Końcowym nadaną przez Naczelną Radę Lekarską. Konsekwencją tego sukcesu jest między innymi współpraca z zespołem LEPoLEK i współtworzenie materiałów dla studentów i lekarzy przygotowujących się do Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

Krzysztof Bartnik chce specjalizować się w radiologii. Już teraz wolnym czasie uczęszcza do Pracowni Radiologii Zabiegowej i Interwencyjnej przyglądając się i asystując do zabiegów, a planuje kontynuować zdobywanie wiedzy w Szkole Doktorskiej.

Na pana Krzysztofa w plebiscycie „Przyszłość Medycyny” można zagłosować na stronie http://przyszlosc.pulsmedycyny.pl/. Zachęcamy do wsparcia zdolnego kraśniczanina.

(informacje o kandydacie zaczerpnięte z magazynu Plusy Medycyny).