Umowy na modernizację dróg powiatowych Ostrów – Rudnik i Księżomierz - Dzierzkowice podpisane

Aktualności
Czcionka

Wczoraj podpisane zostały dwie umowy na modernizację ważnych dla mieszkańców Powiatu Kraśnickiego odcinków dróg. Chodzi o odcinki tras relacji Annopol- Dzierzkowice-Kraśnik w gminach Gościeradów i Dzierzkowice oraz Ostrów - Rudnik w gminie Wilkołaz.

Przetarg ogłoszony na te zadania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku wygrało konsorcjum składające się z firm PBI Infrastruktura S.A. oraz PBI WMB Sp. z o.o. Jeśli chodzi o pierwszą z tras, to prace remontowe będą prowadzone na długości ponad 6 km i obejmować będą między innymi przebudowę dwóch skrzyżowań – w Ludmiłówce i Dzierzkowicach Rynku. Powstaną tam ronda. Odcinek, który modernizowany będzie w gminie Wilkołaz, ma natomiast długość ponad 3 km. 

- Całość inwestycji oszacowana została na kwotę ok. 5 mln zł. Na oba zadania Powiat Kraśnicki otrzymał dofinansowanie Wojewody Lubelskiego ze środków rządowych Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie przeszło 2 mln 499 tys. zł – podkreśla starosta kraśnicki Andrzej Rolla.

Partnerami powiatu w realizacji inwestycji są gminy Gościeradów, Dzierzkowice oraz Wilkołaz. Samorządy te dołożą się do wkładu własnego w ramach tej inwestycji jaki zgromadzić musi powiat.

- Bardzo dziękuję naszym partnerom za pomoc. Mam nadzieję że wspólnie przyczynimy się do rozwoju i poprawy jakości infrastruktury drogowej powiatu kraśnickiego – dodaje starosta Rolla.