Szczepionki spadają z samolotów

Aktualności
Czcionka

Jeszcze przez trzy dni na terenie województwa  lubelskiego będzie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Przez  dwa  tygodnie  po  wyłożeniu  szczepionki  nie  należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

Tak jak w poprzednich latach szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20-30 dawek na 1 km². Zrzuty  obejmą  kompleksy  leśne,  pola,  łąki  z  pominięciem terenów zabudowanych. Jedna dawka to blister  aluminiowo-plastykowy wielkości  około  3  cm,  zawierający  szczepionkę  zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu. Nie wolno jej  dotykać. Jeśli  szczepionka  dostanie  się  do  ust,  oczu,  nosa,  lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką,   należy   natychmiast   dokładnie   umyć   wodą z mydłem. Każdy  kontakt  zwierząt  domowych  ze  szczepionką  powinno zgłosić się lekarzowi weterynarii.

Przez  dwa tygodnie po wyłożeniu  szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.