Prądu nie powinno nam zabraknąć

Aktualności
Czcionka

Gdy pojawiał się temat inwestowania na kraśnickiej strefie ekonomicznej słabym punktem tego miejsca okazywało się odpowiednie zasilenie w prąd. Od jesieni ubiegłego roku PGE Dystrybucja modernizuje tzw. Główny Punkt Zasilający Budzyń, dzięki czemu dostawy prądu będą stabilniejsze i zasilić nim będzie mogła większa liczba odbiorców.

Stacja GPZ Budzyń, leżąca nieopodal ogródków na "Marzeniu", została wybudowana w latach 50. ubiegłego wieku. W latach 70. została nieco zmodernizowana. Była więc potrzeba, by ją przebudować tak, by odpowiadała nowoczesnym standardom i potrzebom.

- Na przebudowę stacji GPZ Budzyń miało wpływ kilka czynników: konieczność zasilenia projektowanej nowej linii 110 kV relacji Annopol - Budzyń, układ pracy rozdzielni 110 kV uniemożliwiający wymianę wyeksploatowanych urządzeń. W rozdzielni 15 kV należało również zapewnić miejsce dla wydawania nowych warunków przyłączeniowych. Dodatkowo, ze względu na pracę sieci koordynowanej, przebudowa stacji musi być realizowana z ciągłą pracą rozdzielni 110 i 15 kV - poinformowała PGE Dystrybucja, która jest dysponentem stacji. 

- Prace nad jej przebudową rozpoczęły się 8 października 2018 roku. Inwestycja obejmuje budowę nowej stacji 110/30/15  z  zastosowaniem  nowoczesnej  rozdzielni 110kV  typu  GIS -  dodaje Karolina Szewczyk-Dąbek z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin.

Ma to zwiększyć możliwości stacji a jednocześnie polepszyć pewność zasilania (możliwość ewentualnej wymiany jednego z modułów bez konieczności wyłączania modułów sąsiednich).

 

 

Nowy budynek rozdzielni sieciowej umiejscowiony został w pobliżu istniejącej i pracującej przez cały okres budowy, zapewniając ciągłość dostaw energii elektrycznej do mieszkańców.

- Przebudowa stacji GPZ Budzyń zwiększy techniczną możliwość przyłączania kolejnych źródeł czystej energii na tym obszarze, co wiąże się ze zmniejszeniem emisji CO2 do atmosfery i tym samym ze zwiększeniem  udziału  zielonej  energii  na  terenie  kraju.  Dodatkowo,  nowa  stacja,  umożliwiając przyłączenie nowych obiektów, stworzy duże możliwości aktywizacji gospodarczej całego regionu - informuje przedstawicielka PGE.

Z inwestycji cieszą się też władze miasta.

- Dzisiaj bez odpowiedniej mocy zasilania nie da się funkcjonować, prowadzić i rozwijać działalności chociażby produkcyjnej. Cieszę sie, że PGE inwestuje w Kraśniku dzięki czemu wzrasta stabilność energetyczna Kraśnika a potencjalni inwestorzy nie będą musieli się martwić o to czy wystarczy dla nich energii elektrycznej do prowadzenia ich działalności - mówi burmistrz Wojciech Wilk.

Wartość projektu wynosi 31 127,5 tys. zł, z czego 17 537,0 tys. zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prace budowlane zgodnie z podpisana umową mają zakończyć się w IV kw. 2019 r.