CBA: Nieprawidłowości przy prywatyzacji FŁT Kraśnik S.A. Złożone zawiadomienie do Prokuratury

Aktualności
Czcionka

Zawiadomienie do Prokuratury Regionalnej w Warszawie o możliwości popełnienia przestępstwa to efekt kontroli jaką od 24 kwietnia 2019 r. do 9 września 2019 r. przeprowadzili funkcjonariusze lubelskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Kontrola dotyczyła sprzedaży akcji Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku S.A.

Śledczy CBA podczas kontroli zwrócili uwagę przede wszystkim na dwie kwestie. Po pierwsze Agencja w 2012 roku zdecydowała się na sprzedaż posiadanych przez siebie akcji fabryki pomimo trwającej w Fabryce restrukturyzacji i jej dofinansowania kwotą 20 mln zł. Po drugie spośród dwóch ofert wybrano tę o kilkadziesiąt milionów niższą.

- Zgłosiło się dwóch inwestorów – chiński i słowacki. Kontrola CBA wykazała, że przeprowadzona sprzedaż akcji FŁT Kraśnik S.A. została zrealizowana z naruszeniem obowiązującej w ARP S.A. „Procedury zbywania akcji”. Akcje zostały sprzedane chińskiej korporacji za cenę niższą o blisko 39 mln zł od oferowanej przez słowackiego inwestora. Skutkiem czego wyrządzona została szkoda w majątku Agencji Rozwoju Przemysłu – czytamy w komunikacie Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W związku z tym śledczy skierowali zawiadomienie do Prokuratury Regionalnej w Warszawie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za proces prywatyzacji Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku S.A.