Powiat Kraśnicki. Trzy samorządy i Nadleśnictwo wspólnie sfinansują remont trasy Borów – Zaklików

Aktualności
Czcionka

Razem można więcej. O tym chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Dowodzą tego właśnie gminy Gościeradów i Annopol, Powiat Kraśnicki oraz Nadleśnictwo Gościeradów. Wspomniane podmioty współdziałają przy modernizacji drogi powiatowej Borów - Zaklików. Przetarg na tę inwestycje już jest na finiszu.

To czy uda się zmontować „koalicję”, do realizacji tej inwestycji wcale nie było pewne. Sieć dróg podległa powiatowi jest bardzo duża, a potrzeby dotyczące ich remontów, mimo wyraźnego przyspieszenia w tym względzie, jakie miało miejsce w ostatnich latach, są wciąż duże, a środki ograniczone. Odcinek, który ma być realizowany, leży co prawda na terenie gminy Gościeradów, ale jej mieszkańcy z niego praktycznie nie korzystają. Ważny jest on z kolei dla mieszkańców gminy Annopol, ale jak już wspomnieliśmy, inwestycja ta miałaby być prowadzona poza jej terenem. Mimo to wszystkie te podmioty, zdopingowane trochę przez Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gościeradów, doszły do porozumienia. Jeśliby go nie było, o wiele trudniej byłoby o wsparcie finansowe od leśników w przyszłości na kolejne zadania.

Drogowe porozumienie negocjowali starosta kraśnicki Andrzej Rolla, burmistrza Annopola Mirosław Gazda, sekretarz gminy Gościeradów dr.hab. Jarosław Czerw oraz jako przedstawiciel Nadleśnictwa Gościeradów Paulina Mach. Pomoc w kwestiach technicznych służyli z kolei dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marta Gajewska oraz zastępcy dyrektora ZDP Michał Kondracki.

 

foto Powiat Kraśnicki

 

A co się udało wypracować? Jeszcze w tym roku wyremontowany ma zostać nieco ponad 1,6 km odcinek drogi powiatowej nr 2713L relacji Zaklików- Borów. Przebudowywany odcinek będzie realizowany jako drugi etap inwestycji i znajduje się w całości na terenie Gminy Gościeradów. Jeśli chodzi o zakres prac, to zakłada on wyrównanie nawierzchni i położenie nowego dywanika oraz utwardzenie poboczy.

Szacunkowy koszt tej inwestycji to ok 800 tys. zł. Sfinansowanie połowy jej kosztów (maksymalnie do kwoty 400 tys. zł) zadeklarowały Lasy Państwowe. Na pozostałą część złożą się Powiat Kraśnicki (25%) i gminy Gościeradów oraz Annopol (po 12,5%), z tym, że powiat teraz pokryje wydatki za siebie i za gminy, a te przekażą pieniądze w przyszłym roku. Dodatkowa korzyść dla gmin jest taka, że wydane przez nich pieniądze i tak mają być przeznaczone na kolejne zadania jakie będą realizowane na ich terenie.

Przetarg, który ma wyłonić realizację tego zadania, już jest w trakcie. Lada dzień powinniśmy poznać jego zwycięzcę. Wpłynęło 6 ofert. Najdroższa opiewa na prawie 919 tys. zł, a najtańsza na 648 tys. zł.