W których gminach dokuczyła pogoda?

Aktualności
Czcionka

Nawałnice, grad, przymrozki czy susza - to zjawiska atmosferyczne na które rolnicy wpływu nie mają, a powodują, że czasami całoroczny efekt pracy w ciągu krótkiego czasu zostaje zniszczony. Tak też było i w tym sezonie, gdzie kilkaset gospodarstw w powiecie kraśnickim ucierpiało z powodu różnych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Mogą oni liczyć na pewne wsparcie ze strony Państwa.

Poniższe dane dotyczą tylko tych gospodarstw, które do urzędów gmin zgłosiły szkody związane z konkretnymi anomaliami.

Zgodnie z danymi raportowanymi przez wszystkie gminy województwa lubelskiego do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, liczba poszkodowanych gospodarstw w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferyczne wynosi ponad 36 tys. Zdecydowana większość poszkodowanych związana jest z suszą, dalej w kolejności szkody wyrządziły wiosenne przymrozki, następnie grad a najmniej deszczowe nawałnice.

Jeśli chodzi o nasz powiat to proporcje te są nieco inne. Na podstawie raportów z powodu wystąpienia wiosennych przymrozków poszkodowanych zostało 716 gospodarstw rolnych. Najwięcej ich było w gminie Urzędów 318, następnie gminie Annopol- 223. Sporo mniej poszkodowanych było w gminach: Dzierzkowice – 61, Trzydnik Duży 42, Szastarka- 18, Kraśnik (gmina wiejska) – 13, Gościeradów- 11. Wg. raportów składanych do Urzędu Wojewódzkiego tylko jeden rolnik ucierpiał z powodu przymrozku w gminie Wilkołaz.

Drugim powodem, jeśli chodzi o ilość strat w gospodarstwach powiatu, była susza. Według danych pochodzących z raportów gmin, w powiecie kraśnickim z tego powodu zostało poszkodowanych 650 gospodarstw. Problem z brakiem nawodniania dotyczył też większej ilości gmin. Najwięcej poszkodowanych było w gminach: Annopol – 216, Zakrzówek – 169 i Gościeradów- 143. Sporo mniej w gminach: Urzędów – 62, Trzydnik Duży - 19, Dzierzkowice- 11, Wilkołaz - 12, Szastarka – 10, Kraśnik (gmina wiejska) – 8.

Na co mogą liczyć rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w wnyki zjawisk atmosferycznych?

Główną pomocą są preferencyjne kredyty obrotowe (tzw. klęskowe) na wznowienie produkcji oraz na odtworzenie środków trwałych, do których dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, może też m.in. odroczyć termin płatności składek KRUS, rozłożyć ich na raty, lub umorzenie w całości lub w części bieżące składki. Gminy mogą też udzielić ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego. Pewne możliwości ma tu też KOWR (w stosunku do dzierżawionych terenów) lub gminy.

Susza i przymrozki to nie jedyny problem jaki spędzał w tym roku rolnikom sen z powiek. W gminie Urzędów w sierpniu przeszła nawałnica, w której ucierpiało sporo sadów. Wojewoda obiecał wtedy wsparcie dla sadowników.

- Na obecną chwilę, do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie nie wpłynęły wszystkie protokoły z oszacowania strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, w związku z przejściem nawałnic przez powiat kraśnicki - poinformowała nas Małgorzata Torbicz z Biura Wojewody.

Jak informują urzędnicy Wojewody sadownicy poszkodowani przejściem nawałnicy w połowie sierpnia w powiecie  kraśnickim będą mogli ubiegać się o wsparcie na odtworzenie potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.” Taki wniosek wraz z protokołem z oszacowania strat należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do 31.12. 2019 r. Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik wynosi do 300 tys. zł.