W Kraśniku powstanie Park Przemysłowy? Miasto chce kupić tereny Skarbu Państwa

Aktualności
Czcionka

Władze miasta chciałyby utworzyć Kraśnicki Park Przemysłowy w ramach którego miałby powstać Inkubator Przedsiębiorczości oraz obiekty pod działalność produkcyjną i usługową. Dzięki temu wg. władz miasta powstałyby nowe miejsca pracy oraz rozwinęła by się przedsiębiorczość.

Jak informuje magistrat Miasto podjęło działania zmierzające do utworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju przedsiębiorczości. Szansą na ożywienie gospodarcze miałby być Park Przemysłowy, w ramach którego miałby powstać Inkubator Przedsiębiorczości oraz obiekty pod działalność produkcyjną i usługową.

Miasto chciałoby go umiejscowić na obecnie zalesionym terenie położonym w okolicy Fabryki Łożysk Tocznych o powierzchni ponad 75 ha.

Burmistrz wystąpił do starosty kraśnickiego z wnioskiem o sprzedaż miastu nieruchomości.

- Obecnie trwa sprawdzanie statusu działek, którymi miasto jest zainteresowane i zawarło je w piśmie które niedawno wpłynęło do Starostwa - powiedział nam starosta Andrzej Rolla.

Zgodnie z przepisami starosta występuje do wojewody o wydanie zgody na sprzedaż. Takie grunty mogą być sprzedane z obniżeniem ceny o 99%. Miastu chodzi na początek o dwie działki o łącznej powierzchni ponad 75 ha, które obecnie są zalesione i które decyzją ministra ochrony środowiska zostały wyłączone z zarządu Lasów Państwowych. Należą one do Skarbu Państwa.

- Kraśnicki Park Przemysłowy to projekt długookresowy, do jego realizacji niezbędne są liczne pozwolenia i zgody oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Dlatego ważne jest jak najszybsze zrobienie pierwszego kroku, jakim jest pozyskanie terenów inwestycyjnych – podkreśla burmistrz.

Gdyby tereny te znalazły się w zasobach miasta dostępne tereny inwestycyjne zwiększyły by się z obecnych 20 ha, (z czego 8 ha jest zagospodarowanych jako strefa na Budzyniu), do 95 ha w pierwszym etapie, a nawet około 180 ha w kolejnym co mogłoby otworzyć miasto na dużych inwestorów:

- Kraśnik dysponowałby pełną ofertą inwestycyjną w postaci uzbrojonych gruntów, rozwiązań prawnych i organizacyjnych –mówi burmistrz Wojciech Wilk.