LGD wsparła lokalne inicjatywy. Będą nowe stroje, instrumenty ale też wydawnictwa i imprezy plenerowe

Aktualności
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Prawie 400 tys. zł dla 30 podmiotów rozdysponowała Lokalna Grupa Działania z funduszów grantowych jakimi dysponuje. We wtorek 12 listopada w sali konferencyjnej ZS nr 3 prezes LGD Wioleta Wilkos podpisała umowy z organizacjami, instytucjami, parafiami i osobami fizycznymi którzy otrzymali dofinansowanie ich projektów LGD.

Dofinansowanie jakie otrzymali grantobiorcy odbywa się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Działanie 19.”Wsparcie dla rozwoju inicjatyw LEADER” Poddziałanie 19.2. „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

LGD przeprowadziło dwa konkursy grantowe dla beneficjentów z terenu działania LGD (tereny wiejskie powiatu kraśnickiego). W jednym można było pozyskać pieniądze na zakup sprzętu, strojów lub instrumentów muzycznych, które miałyby służyć  aktywności społeczności lokalnej w celu szerzenia lokalnej kultury  i dziedzictwa lokalnego.

- Jeśli chodzi o granty zakupowe, czy to instrumentów czy strojów, nie chcieliśmy by projekty na tym się nie zakończyły. By więc skutecznie go rozliczyć, ci którzy otrzymali dofinansowanie będą musieli ten sprzęt czy stroje wykorzystać w inicjatywach które same zrealizują lub np. łącznie z partnerami, którzy mogą ich do swoi działań także zaprosić. Chodzi nam o to, by te zakupy jak najlepiej wykorzystać i by one przełożyły się na dalszą aktywność - mówi  prezes LGD.

W drugim naborze LGD dofinansowywało wydarzenia i imprezy promujące ofertę turystyczną, walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz kulturowe Ziemi Kraśnickiej a także publikacje tj. książki, biuletyny, broszury, albumy, itp. wydane w formie tekstowej oraz elektronicznej promujące ofertę turystyczną, walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz kulturowe Ziemi Kraśnickiej.

- Dzięki temu grantowi pojawią się cenne i wartościowe publikacje, na temat twórczości, historii i kultury naszej Ziemi Kraśnickiej. Znalazły się tam bardzo ciekawe projekty związane z promocją Ziemi Kraśnickiej, a takich grantów do tej pory nie było. Można więc powiedzieć, że są to innowacyjne granty. To nasz pomysł wynikający z opracowanej strategii jak z i konsultacji jakie przy tej okazji prowadziliśmy - mówi Wioletta Wilkos.

Swoje projekty na oba nabory składać mogły m.in. organizacje społeczne, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, parafie, jednostki samorządowe.

LGD w obu naborach rozdysponowało prawie 400 tys. zł. Czas na realizację beneficjenci mają do końca czerwca przyszłego roku.

Fotorelację z podpisania umów można znaleźć tutaj.

Poniżej lista projektów wraz z kwotą dofinansowania. Więcej o samych projektach, grantach ale i przyszłości LGD będzie można przeczytać w "Głosie Kraśnickim" i "Gońcu Gazecie Powiatowej", które do kupienia już od środy.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa

Publikacja książki  „To właśnie się wydarzyło. Antologia najpiękniejszych prac literackich dotyczących miejscowości z terenu gminy Gościeradów”

18 500,00

Stowarzyszenie Przyjaciół Wilkołaza w Wilkołazie

W stronę tradycji i kultury wilkołaskiej – Młodzieżowa Orkiestra Dęta

13 500,00

Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet

„Wystawa/kiermasz plenerowy bogactwa walorów kulturowych  obszaru LGD"

14 704,92

Ochotnicza Straż Pożarna w Łychowie

Festyn „ Majówkowy piknik pokoleń”  jako impreza promująca ofertę turystyczną, walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz kulinarne ziemi kraśnickiej

11 423,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Stróży Kolonii

 

Niedziela ze sztuką

8 820,00

Gmina Annopol

Atrakcyjna gmina Annopol – wykonanie materiałów promocyjnych

17 499,00

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych

„Majówka na rowerze – rajd rowerowy organizacji pozarządowych z terenu LGD po Gminie Annopol”

13 970,00

Stowarzyszenie Przyjaciół Wilkołaza w Wilkołazie

„Wilkołaskie smaki”

9 000,00

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Popkowicach

 

Opublikowanie książki  pod tytułem „Parafia Popkowice –dzieje wspólnoty  i wartości kulturowe”

 

18 750,00

Stowarzyszenie Parafialna Orkiestra Dęta

Poprawa oferty turystycznej poprzez organizację festynu parafialnego w Szastarce

16 000,00

Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet

Warsztaty kulinarne –tradycja i kultura Ziemi Urzędowskiej

10 000,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie

Folder promujący Gminę Wilkołaz

11 780,00

Ochotnicza Straż Pożarna Studzianki

Pamięć przeszłości

17 000,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozówce

Organizacja wydarzenia kulturalnego pod nazwą uroczyste obchody 90 rocznicy powstania OSP w Brzozówce

17 500,00

Fundacja Mozaika

Nasza Mała Ojczyzna

15 950,00

Gminny Dom Kultury w Zakrzówku

Łączymy pokolenia i tradycje

12 107,00

Lucyna Maria Franc

Wydanie tomiku wierszy pt. „ Perły i Brylanty czyli piękno Ziemi Kraśnickiej”

16 800,00

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzówku Wsi

Zakup do świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Zakrzówku Wsi wyposażenia ( stoły, krzesła) oraz sprzętu nagłaśniającego w celu aktywizowania społeczności lokalnej i szerzenia lokalnej kultury oraz dziedzictwa lokalnego.

7 156,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulowie

Zakup wyposażenia gastronomicznego do realizacji projektu „Kuchnie świata pod strzechą”

 

12 043,03

Stowarzyszenie Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Wilkołazie

Wyposażenie Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Wilkołazie

11 500,00

Kółko Rolnicze w Wilkołazie Trzecim

Zakup i dostawa zestawu nagłaśniającego oraz aparatu fotograficznego dla Kółka Rolniczego w Wilkołazie Trzecim w celu rozwijania aktywności kulturalnej mieszkańców

11 354,00

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Annopol „SZANSA”

Profesjonalny sprzęt – profesjonalne działanie!” SZANSA na rozwój aktywności społeczności lokalnej  z terenów LGD Ziemi Kraśnickiej

11 637,97

Stowarzyszenie Społeczności Wiejskiej „Nasza Szkoła” w Bystrzycy

Zakup strojów ludowych dla zespołu Bystre Nutki

12 000,00

Koło Gospodyń Wiejskich w Łychowie Szlacheckim

Zakup pierwszego wyposażenia dla KGW  z Łychowa Szlacheckiego

11 996,55

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi Trzydnickiej

Mobilna Szkoła Muzyczna

9 300,00

Ośrodek Kultury w Urzędowie

Zakup wyposażenia obserwatorium astronomicznego

12 600,00

Uczniowski Tenisowy Klub Sportowy w Dzierzkowicach

Zakup wyposażenia technicznego dla UTKS Dzierzkowice

12 400,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie

Wyposażenie Ostrowieckiego Centrum Aktywności Społecznej

11 520,00

Stowarzyszenie Parafialna Orkiestra Dęta Szastarka

Rozwój aktywności lokalnej poprzez doposażenie w instrumenty muzyczne Parafialnej Orkiestry Dętej Szastarka

12 531,00

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych

Zakup wyposażenia niezbędnego do podniesienia aktywności społecznej mieszkańców LGD Ziemi Kraśnickiej

7 196,95