Umowa na projekt Środowiskowego Centrum Wsparcia podpisana

Aktualności
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

W czwartek 12 grudnia została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację terenu po byłej przychodni specjalistycznej przy Al. Niepodległości 23 w Kraśniku”.

- Głównym celem powstałego Centrum będzie wzmocnienie systemu wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością, które na co dzień koncentrują całą swoją uwagę na najbliższych wymagających stałej opieki - mówi starosta Andrzej Rolla - Środowiskowe Centrum Wsparcia to miejsce, w którym osoby z Autyzmem, osoby z niepełnosprawnością oraz starsze będą miały możliwość korzystania z usług jakie dotychczas były w ogóle niedostępne w powiecie kraśnickim. Sala wyciszeń, sala do relaksacji, sala do terapii sensorycznej „Ruch i dotyk”, sala do muzykoterapii to -obok specjalistycznych gabinetów psychologa bądź logopedy- miejsca, w których potrzebujący mieszkańcy spędzą swój czas - dodaje starosta.

W  wyniku przetargu na opracowanie dokumentacji na realizację zadania wybrano ofertę Atelier Architektury Radosława Żubryckiego. Wykonawca zobliguje się do 28.02.2019 r. wykonania w ramach I części zamówienia m.in. projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i zbiorczego zestawienia kosztów. Zaś w II części zamówienia do dnia 28.04.2020 r. zrealizuje koncepcje z wizualizacją 3D, projekty wykonawcze i technologiczne, projekty wyposażenia obiektu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, projekt stałej organizacji ruchu, harmonogram rzeczowo finansowy, świadectwo charakterystyki energetycznej, audyt energetyczny.

Powiat stara się o pozyskanie środków finansowych do przygotowanego projektu Centrum.

- Jako powiat zobligowani będziemy do pokrycia jedynie 5% wartości całości inwestycji. Budowa Środowiskowego Centrum Wsparcia będzie w 85% dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Pozostałe 10% wartości przewidywanej inwestycji to kwota, która stanowić będzie dotację z budżetu państwa. Przy wskazanych założeniach projekt ma duże szanse powodzenia. - mówi starosta.