Bezpłatna komunikacja w Kraśniku. Kto może z niej korzystać?

Aktualności
Czcionka

Od 1 lutego 2020 r. dzieci, młodzież ucząca się i seniorzy 60+ zyskają prawo do darmowych przejazdów autobusami MPK na terenie Kraśnika. W budżecie miasta na rok 2020 przewidziano dopłatę w wysokości 560 tys. zł dla miejskiego przewoźnika za świadczenie tych usług.

Projekt ulg został przygotowany przez burmistrza Kraśnika Wojciecha Wilka i zatwierdzony przez Radę Miasta Kraśnik:

- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społecznym i powiększamy grupę osób korzystających z darmowych przejazdów - mówi burmistrz miasta. - Osoby starsze i uczniowie to dwie grupy społeczne, które najczęściej korzystają z komunikacji publicznej. Wprowadzenie darmowych przejazdów dla tych grup będzie oznaczało oszczędności w budżetach domowych wielu rodzin. Zachęcanie mieszkańców do korzystania z usług komunikacji publicznej w celu uzyskania efektów ekologicznych czy poprawy bezpieczeństwa na drogach to kierunek, w którym zmierza coraz więcej miast w Polsce. Robi się to m.in. poprzez systemy ulg.

Podjęta uchwała jest już prawomocna i od 1 lutego bezpłatnie autobusami MPK w Kraśniku będą mogli podróżować:

- Dzieci do 7 roku życia (za okazaniem dokumentu ze zdjęciem, tj. dowodu, legitymacji, paszportu lub innego potwierdzającego wiek dziecka).

- Młodzież szkolna w wieku do 19 roku życia lub do ukończenia nauki za okazaniem legitymacji szkolnej.

- Seniorzy w wieku od 60 lat (za okazaniem dokumentu ze zdjęciem i potwierdzającego wiek).

- Honorowi i zasłużeni krwiodawcy (kobiety, które oddały co najmniej 5 litrów krwi i mężczyźni, którzy oddali co najmniej 6 litrów).

- Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, czyli całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe. Opiekunowie osób bez towarzystwa osoby niepełnosprawnej po odwiezieniu podopiecznego lub w drodze po niego wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej – placówka oświatowa.

- Osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządów ruchu lub wzroku w stopniu umiarkowanym i znacznym (dawna II grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe.

-Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej podczas pełnienia obowiązków służbowych.

-Osoby bezrobotne zamieszkujące na terenie Miasta Kraśnik w dni robocze w godzinach od 7°° do 15°°.

Uprawnienia do ulg i przejazdów bezpłatnych obowiązują jedynie na terenie Miasta Kraśnik. Z przejazdów ulgowych i bezpłatnych nie mogą korzystać osoby wsiadające lub wysiadające na terenie Gminy Wiejskiej Kraśnik lub Gminy Dzierzkowice tj. na następujących przystankach :

- Podlesie Pętla
- Podlesie Remiza 01 i 02
- Cegielniana
- Podmiejska 01 i 02
- Kol. Wyżnianka Krzywie 01 i 02
- Kol. Wyżnianka Skrzyżowanie 01 i 02
- Kol. Wyżnianka Sklep 01 i 02
- Wyżnica Szkoła 01 i 02
- Nadstawna 01 i 02
- Pasieka AJG 01 i 02
- Pasieka II 01 i 02
- Słodków I 01 i 02
- Suchynia I 01 i 02
- Kol. Wyżnica Zalew 01 i 02
- Kol. Wyżnica II 01 i 02
- Wyżnica 01 i 02
- Wyżnica II 01 i 02

Na wszystkich pozostałych przystankach przysługują wszelkie ulgi oraz przejazdy bezpłatne dla grup uprawnionych wymienionych powyżej.