Unijne wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie

Aktualności
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Władze Powiatu Kraśnickiego podpisały umowę na dofinansowanie projektu wspierającego rozwój szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 12.4 „Kształcenie zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

Umowę w imieniu powiatu podpisali: Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Wicestarosta Andrzej Cieśla, oraz Skarbnik Powiatu Iwona Szymańska. Dzięki niej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na kształcenie zawodowe powiat otrzyma 6 351 735,55 złotych przy wartości całego projektu na kwotę 7 057 483,95 złotych.

Dzięki pozyskanym środkom w Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku (Technikum), Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku (Technikum) oraz Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku (Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia, Technikum) będą organizowane między innymi dodatkowe zajęcia specjalistyczne.

Starostwo będzie też dążyć do zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami, szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, wdrażania nowych form nauczania, wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy czy wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem. Projekt realizowany będzie od września 2020 roku do września 2023 roku.