Ostatnie tygodnie każdego roku to w samorządach lokalnych między innymi czas dyskusji na temat podatków. Najczęściej nie są to łatwe decyzje, bo z jednej strony chodzi o to, żeby nie sięgać zbyt głęboko do kieszeni mieszkańców, a z drugiej od tego, ile pieniędzy wpłynie do gminnej kasy zależy to, w jakim stopniu uda się spełnić ich oczekiwania. Radni Gminy Annopol zdecydowali, że nieco więcej w przyszłym roku w formie podatków zapłacą rolnicy i przedsiębiorcy.

Kraśnik wszedł do drugiego etapu programu „Rozwój lokalny”, który zorganizowano dla małych i średnich miast. Drugi etap to przygotowywanie projektów, z których najlepsze mają szansę na dofinansowanie od 3 do 10 mln Euro.

Kilka dni temu pisaliśmy o wniosku Centralnego Biura Antykorupcyjnego o odwołanie prezesa KPM, którego powodem były udziały w spółce, których wg. przepisów jako prezes mieć nie mógł. I już nie ma a Rada Nadzorcza ponownie powierzyła mu stery miejskiej spółki.

Więcej artykułów…