{datsopic:22212 left}W ostatnią niedzielę kraśnicki PiS zorganizował w restauracji ?Orion" swoją powiatową konwencję. Burmistrz Włodarczyk zaprezentował na niej swój program wyborczy. Można też było poznać kandydatów PiS na radnych kilku szczebli, wójtów czy burmistrzów.

{datsopic:21768 left}W piątek 17 października w obiektach Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku odbyła się uroczysta gala podsumowująca II edycję konkursu "Dobre bo kraśnickie". Jego organizatorem jest Kraśnicka Izbe Gospodarcza w partnerstwie z lokalnymi samorządami. Medale i statuetki odebrało kilkudziesięciu przedsiębiorców z naszego terenu.

{datsopic:22166 left}W niedzielę 19 października z wizytą do Kraśnika przyjechała premier Ewa Kopacz. Spędziła w naszym mieście około półtorej godziny spotykając się z samorządowcami, przedsiębiorcami i sympatykami Platformy Obywatelskiej.

{datsopic:21847 left} Biogospodarka i automatyka szansą na rozwój regionu - pod takim hasłem dzisiaj w Kraśniku odbyło się Forum Gospodarcze zorganizowane przez nasze Starostwo Powiatowe. O gospodarce w skali makro, ale przede wszystkim o perspektywach jakie są przed powiatem kraśnickim i Lubelszczyzną dyskutowali ekonomiści, przedsiębiorcy, samorządowcy oraz przedstawiciele rządu i świata nauki.

forum_gospodarczeBiogospodarka i automatyka szansą na rozwój regionu - pod takim hasłem 17 października odbędzie się Forum Gospodarcze organizowane przez powiat kraśnicki. Jego program zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Wykład wprowadzający, dotyczący wpływu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na gospodarkę, wynikających z niego zagrożeń, ale i szans, wygłosi znany i ceniony ekonomista oraz analityk rynków finansowych Marek Zuber.

Więcej artykułów…