szybki_pitW Urzędzie Skarbowym w Kraśniku, podobnie jak we wszystkich urzędach skarbowych w kraju, trwa kolejna akcja PIT. Większośc Polaków swoje zeznanie podatkowe za 2013 rok musi złożyć do 30 kwietnia 2014 roku. Do Urzędu Skarbowego w Kraśniku powinno wpłynąć blisko 30 000 zeznań podatkowych za 2013 rok.

porozumienie_powiat_-_kig_BUB_5639O tym, że rozwój gospodarczy jest priorytetem w działalności władz powiatowych starosta Andrzej Maj mówi od długiego czasu. Już podjęte zostały w tym temacie różne działania, między innymi zorganizowano w Kraśniku Regionalne Forum Gospodarcze, utworzono komisję rozwoju gospodarczego w Radzie Powiatu Kraśnickiego. Rozwijać gospodarczo miasta i powiatu nie da się oczywiście bez współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Dzisiaj przedstawiciele władz samorządowych i Kraśnickiej Izby Gospodarczej podpisali porozumienie w tej sprawie.

strefa_2Starosta Andrzej Maj wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie warunków technicznych na przebudowę skrzyżowania ul. Urzędowskiej i Budzyńskiej. Powiat chce poszerzyć wjazd z drogi wojewódzkiej na ul. Budzyńską tak, aby mogły tamtędy przejechać większe pojazdy. To obecnie jedyna droga dojazdowa do strefy ekonomicznej.

{datsopic:11611 left}O tym, że starania Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o wsparcie inwestycji mającej na celu przede wszystkim modernizację oczyszczalni ścieków zakończyły się powodzeniem informowaliśmy już w połowie stycznia. Koszt zaplanowanego, w części zrealizowanego już, przedsięwzięcia to niemal 50 mln zł. Z tego 32 mln zł to bezzwrotna dotacja. Dzisiaj miała miejsce uroczystość związana z podpisaniem umowy o wspomnianym dofinansowaniu inwestycji między miejską spółką a przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

kosciol_MBB_BUB_5619Prawo udziału w głosowaniu na projekty do zrealizowania w danym rejonie, odbędzie się ono w dniach 24 ? 28 lutego, ma każdy mieszkaniec Kraśnika, który ukończył 16 rok życia. Do realizacji skierowane zostać mają te pomysły, które uzyskają największą liczbę głosów i zmieszczą się w puli przeznaczonej na BO (po 500 tys. zł w każdym rejonie). Każdy będzie mógł oddać głos na maksymalnie 3 przedsięwzięcia. Poniżej zestawienie pozytywnie zweryfikowanych projektów.

wiatraki_DSC02200W ostatnich tygodniach w gminie Annopol pojawiły się głosy, że należy wprowadzić ograniczenia, jeżeli chodzi o dopuszczalną odległość turbin wiatrowych od zabudowań. Aktualnie na tym terenie planowane jest powstanie dwóch farm wiatrowych. Na styczniowej sesji annopolskiej Rady Miejskiej odbyła się dyskusja na ten temat. Udział wzięli w niej między innymi przedstawiciele firm, chcących zakładać farmy i poseł Małgorzata Sadurska. Informacje w tym temacie przynosi aktualne wydanie Gazety Powiatowej Głos.

Więcej artykułów…