Od 1 października zaczęła funkcjonować sieć szpitali. W jej ramach w obiektach gdzie funkcjonują Szpitalne Odziały Ratunkowe powinny znajdować się punkty nocnej i świątecznej opieki medycznej. W Kraśniku miejsc w których w godzinach nocnych i w święta będzie można skorzystać z pomocy lekarza będzie więcej.

Zarząd Spółdzielni Kołek Rolniczych w Kraśniku ogłasza przetarg  ofertowy na sprzedaż nieruchomości nr 96/6, 96/7, 366/4, 366/5 o łącznej powierzchni 0,78 ha zabudowanej halą warsztatową, wagą 50 tonową wraz z budynkiem, studnią głębinową, plac utwardzony w ok. 70% przy ul. Obwodowej 38 w Kraśniku.

Przeznaczenie terenu zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania to: przemysł, składy, bazy.

Wycena nieruchomości wg. rzeczoznawcy to kwota 1 mln 129 tys. zł. Oferty prosimy składać do 17.10.2017 r. do godz. 15.00 w biurze Spółdzielni ul. Obwodowa 38. Składający ofertę winien wpłacić zaliczkę w wys. 20 tys. zł na konto Spółdzielni nr 37871700092001000008240001 do dnia 18.10.2017 do godz. 9.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 18.10.2107 r. o godz. 10.00. Szczegółowych informacji udziela biuro Spółdzielni (adres jw.) lub tel. 81 825 22 12, 602 443 263.

 

Będzie to czwarta firma, która zainwestuje na terenie Podstrefy Kraśnik Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. W Zakład Opakowań Drukowanych ROLFLEX ma początkowo pracować 20 osób, ale jak zapewniają przedstawiciele Zakładu Opakowań Drukowanych ROLFLEX, w związku z planowanym rozszerzaniem produkcji stan zatrudnienia ma wzrastać.

Więcej artykułów…