Tak jak w ubiegłym roku Lokalna Grupa Działania zorganizowała w Zespole Szkół nr 3 Targi Pracy. W piątek przez sale "Trójki" w których spotkać można było przedstawicieli lokalnych firm i instytucji, szukających pracowników przewinęła się spora grupa mieszkańców powiatu.

Podczas dzisiejszych obrad sesji Rady miejskiej w Urzędowie (25.11.2019) radni mieli przyjąć uchwały intencyjne dotyczące zamiaru likwidacji szeregu placówek oświatowych z terenu gminy. Jednak na wniosek burmistrza Urzędowa Pawła Dąbrowskiego projekty uchwał zostały wycofane.

Najnowsze wyniki badań dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie palenia tytoniu w Polsce, przeprowadzonych przez KANTAR Polska (2019 r), na zlecenie GIS, jednoznacznie wskazują na tendencję spadkową odsetka regularnych palaczy – z 31% w 2011 roku do 21% w 2019 roku oraz na wzrost odsetka osób, które nigdy nie paliły. Ponadto, w 2019 roku zauważalny jest spadek odsetka osób, które próbowały rzucić palenie – różnica 7 punktów procentowych w porównaniu z wynikami z 2017 roku (16% wobec 23%). Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia.

Jest już gotowy projekt budżetu miasta na 2020 rok. Dochody miasta mają osiągnąć prawie 150 mln zł. Ponad 24 mln zł zaplanowano na inwestycje. Jak mówi burmistrz Wojciech Wilk w pierwszej kolejności realizowane będą te projekty inwestycyjne, na które miasto może pozyskać lub już pozyskało środki zewnętrzne. Zaplanowano także pieniądze na darmowe przejazdy miejską komunikacją i dofinansowanie do obiadów szkolnych.

Tradycyjnie już na początku każdego roku w Kraśniku odbywała się konferencja sadownicza „Jagodowe Trendy”. Była ona okazją do zapoznania się z nowościami na owocowym rynku, dyskusji nad aktualną sytuacją w rolnictwie, a także do przyjrzenia się ofercie firm produkujących i świadczących usługi na potrzeby rolników. Jak się jednak okazuje w przyszłym roku i kolejnych latach wydarzenia tego w naszym mieście już nie będzie.

Więcej artykułów…