W dniu 24 maja 2020r. 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima  Dekutowskiego ps. „Zapora” obchodziła swoje święto. Aktualnie służy w niej około 100 terytorialsów z powiatu kraśnickiego.

Nikt nie ma wątpliwości, że modernizacja drogi nr 833 wraz z budową obwodnicy Kraśnika to bardzo ważna dla miasta i powiatu inwestycja, którą realizuje Województwo Lubelskie. Potwierdzili to samorządowcy, którzy spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej związanej z przebudową drogi nr 833.

W czwartek 28 maja władze powiatu podpisały umowę na realizację ważnej dla mieszkańców powiatu inwestycji - przebudowy drogi powiatowej relacji Trzydnik - Potoczek. Dzięki niej odcinek o długości 7,45km zyska odnowioną nawierzchnię.

Więcej artykułów…