• Appia

Najnowocześniejszy sprzęt do pracowni komputerowych oraz przyrodniczo-chemicznych, szkolenia zawodowe dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla młodzieży – to wszystko stało się możliwie dzięki realizowanemu właśnie projektowi „Dobra jakość edukacji w Urzędowie” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. W sumie skorzysta z niego blisko 300 uczniów oraz kilkudziesięciu nauczycieli z dwóch szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie i Szkoły Podstawowej w Skorczycach. Samorząd pozyskał na to działanie z funduszy unijnych około 800 tys. zł.

Profesjonalne zestawy narzędzi, sprzęt do prac rękodzielniczych, maszyna hafciarska, szafy, krzesła i stoły warsztatowe, zestawy sprzętów na specjalnych wózkach do prac porządkowych na zewnątrz i wewnątrz budynków, odkurzacz przemysłowy, kosiarka do trawy, odśnieżarka oraz odzież robocza - cały ten sprzęt, zakupiony dzięki grantowi pozyskanemu przez gościeradowskie Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Res Sacra Miser” z Kulczyk Foundation, ma pomóc w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Andrzej Kołodziejczyk złożył dziś 1 grudnia rezygnację z funkcji prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Jako powód swojego odejścia podał sprawy osobiste.  Rada Nadzorcza rezygnację przyjęła.

Więcej artykułów…