W 2016 roku weszła w życie tzw. ustawa odległościowa dotycząca farm wiatrowych. Jeden z najważniejszych jej zapisów mówi o tym, że odległość nowo budowanych turbin wiatrowych od zabudowań i terenów chronionych nie może być mniejsza niż 10-krotność wysokości całego urządzenia. Ma to uchronić mieszkańców przed ewentualnym negatywnym oddziaływaniem „wiatraków” na zdrowie. Okazuje się jednak, że „kij ma dwa końce” i przepisy te mogą być zmorą dla tych z właścicieli nieruchomości, którzy w pobliżu farm planują inwestycje budowlane.

Różne są pomysły na spędzenie pierwszego dnia wiosny. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku zaczęli tegoroczną wiosnę od sportowych zabaw i pokazów.

Sprzątanie śmieci z lasów otaczających miasto Kraśnik to niestety trochę „syzyfowe prace”. Wciąż jest bowiem wśród nas grono „brudasów”, którzy regularnie zostawiają w lesie butelki, opakowania po produktach spożywczych, stare sprzęty domowe, części samochodowe itd. Nie oznacza to jednak, że terenów leśnych nie należy sprzątać.

Wczoraj (w środę, 20 marca) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie podpisano kolejne umowy z samorządami, które otrzymają unijne wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na działania związane z edukacją przedszkolną. Wśród beneficjentów do których trafią dotacje są gmina Zakrzówek oraz miasto Kraśnik.

Co jakiś czas w mediach słyszymy o oszukanych osobach, które skuszone wizją korzystniejszych warunków, oszczędności, niższych opłat zdecydowały się podpisać nowe umowy na dostawę gazu, prądu czy na przykład na usługi telekomunikacyjne. Po jakimś czasie okazuje się, że umowa została podpisanie nie z tą firmą której rzekomy przedstawiciel zapukał do drzwi, jest nie taniej a drożej, a na dodatek nie można się z niej wycofać. Wczoraj tacy naciągacze pojawili się w Kraśniku.

Od kilku już lat realizowany jest plan restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Kraśniku zakładający między innymi zgrupowanie wszystkich „ostrych” oddziałów w głównym budynku szpitalnym przy ul. Chopina. W ubiegłym roku odbył się kolejny jego etap - przeniesienie kardiologii z dzielnicy fabrycznej miasta. Pacjenci w nowych pomieszczeniach tego oddziału leczeni są już od grudnia, ale dzisiaj odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi na zakończenie inwestycji.

Więcej artykułów…