Podczas jednej z tegorocznych sesji annopolskiej Rady Miejskiej wrócił pomysł zakupu dla radnych tabletów na które przesyłane byłyby wszelkie dokumenty związane z działalnością w samorządzie. Miałoby to być ułatwienie i dla radnych, i dla urzędników. Pomysł na razie jednak upadł, między innymi ze względu na obawy o reakcję mieszkańców.

Różnego rodzaju spotkania integracyjne, warsztaty, szkolenia i wyjazdy, a także dość szeroki wachlarz różnorakiego sprzętu, w tym np. komputery, czy gry, z których będą mogli korzystać uczestnicy – o środki unijne na realizację takiego właśnie projektu skierowanego do seniorów zabiega samorząd Dzierzkowic.

W ramach projektu „Czerwony Guzik Życia” do 135 mieszkańców gmin z terenu powiatu kraśnickiego (nie włączyło się do niego tylko miasto Kraśnik) trafiły zestawy składające się z bransoletki i telefonu z całodobową usługą monitoringu. Urządzenia te, w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, nie tylko pozwalają osobie z nich korzystającej szybko wezwać pomoc medyczną, ale informują także obsługujących system o jej upadku, czyli sytuacji w której pomoc może być potrzebna, ale poszkodowany sam nie może o tym poinformować.

Pod koniec 2015 roku Gmina Gościeradów otrzymała w formie darowizny od Skarbu Państwa budynek po dawnym posterunku policji w Gościeradowie. W podpisanej w tej kwestii umowie znalazł się zapis, że ma się tam mieścić placówka kultury. Do tej pory samorząd nie miał środków, by ten plan urzeczywistnić. Teraz stara się o dotację na modernizację i rozbudowę obiektu, tak by zmieściły się tam gminne biblioteka i ośrodek kultury.

Kwiecień to miesiąc, w którym szczególną uwagę zwraca się na problem autyzmu. Także w Kraśniku od kilku lat na początku kwietnia organizowane są różne akcje związane z tym zaburzeniem. W czwartek 5.04 odbyła się kolejna.

Więcej artykułów…