Pod koniec kwietnia zapowiedzieliśmy, że w naszym regionie na terenach leśnych prowadzone będą zabiegi agrolotnicze. Poinformowały o nich zarówno Nadleśnictwo Kraśnik, jak i Nadleśnictwo Gościeradów. Akcja skierowana jest przeciwko chrabąszczom (Nadleśnictwo Kraśnik i Nadleśnictwo Gościeradów) i osnuji gwiaździstej (Nadleśnictwo Gościeradów). Dzisiaj opryskiwane były m.in. tereny położone między Dzierzkowicami, Kraśnikiem i Urzędowem. Przez najbliższe 2 tygodnie będzie więc obowiązywał zakaz wstępu do lasu na wybranych jego obszarach.

Wczoraj w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim nastąpiło podpisanie umów na modernizację dróg ze wsparciem środków z programu Fundusz Dróg Samorządowych. Na razie chodzi o wnioski składane przez samorządy jeszcze w ubiegłym roku. Umowy na dwie takie inwestycje podpisali przedstawiciele władz Powiatu Kraśnickiego. Kolejne dwa zadania będą realizowały gminy Zakrzówek i Wilkołaz.

Już po raz 10. kraśnickie Starostwo Powiatowe we współpracy z Osiedlowym Domem Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc” zorganizowało konkurs „Zdrowa i Piękna Mama”. Jego ideą jest edukacja prozdrowotna, upowszechnianie korzystania z badań profilaktycznych w połączeniu z promowaniem artystycznych talentów młodych mieszkańców Powiatu Kraśnickiego.

To było pierwsze takie spotkanie obecnego burmistrza Wojciecha Wilka, który do sali w Urzędzie Stanu Cywilnego zaprosił przedstawicieli kraśnickich firm. Przedstawił im jakie możliwości wsparcia ma obecnie samorząd i co burmistrz planuje w przyszłości w tym temacie. Swoje propozycje dla przedsiębiorców zaprezentowali także przedstawiciele Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Więcej artykułów…