Tak można by wywnioskować patrząc na obłożenie w domkach kempingowych leżących nad kraśnickim zbiornikiem. Chętnie przyjeżdżają wypocząć do nas chociażby osoby ze Śląska, ale i z Mazur. Za nami kolejny wakacyjny sezon nad zalewem.

Jeszcze dwa projektowane odcinki drogi ekspresowej S19 na południe od Lublina na terenie Lubelszczyzny czekają na zgodę Wojewody Lubelskiego na realizację. Jednym z nich jest wpisana w jej ciąg obwodnica Kraśnika. Już możemy jednak podejrzeć jak będzie ona wyglądać dzięki wizualizacji przygotowanej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ranking budowany jest w oparciu o dochody budżetów gmin i powiatów na jednego mieszkańca. Pominięte w nim zostały wpływy z dotacji celowych (m.in. na projekty finansowane ze środków UE). Uwzględniono tylko dochody własne (uzyskiwane głównie z podatków) i otrzymywane subwencje co daje najbardziej realny obraz "zamożności" gmin.

Jeszcze przez trzy dni na terenie województwa  lubelskiego będzie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Przez  dwa  tygodnie  po  wyłożeniu  szczepionki  nie  należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

Więcej artykułów…