Tradycyjnie już na początku każdego roku w Kraśniku odbywała się konferencja sadownicza „Jagodowe Trendy”. Była ona okazją do zapoznania się z nowościami na owocowym rynku, dyskusji nad aktualną sytuacją w rolnictwie, a także do przyjrzenia się ofercie firm produkujących i świadczących usługi na potrzeby rolników. Jak się jednak okazuje w przyszłym roku i kolejnych latach wydarzenia tego w naszym mieście już nie będzie.

Najnowsze wyniki badań dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie palenia tytoniu w Polsce, przeprowadzonych przez KANTAR Polska (2019 r), na zlecenie GIS, jednoznacznie wskazują na tendencję spadkową odsetka regularnych palaczy – z 31% w 2011 roku do 21% w 2019 roku oraz na wzrost odsetka osób, które nigdy nie paliły. Ponadto, w 2019 roku zauważalny jest spadek odsetka osób, które próbowały rzucić palenie – różnica 7 punktów procentowych w porównaniu z wynikami z 2017 roku (16% wobec 23%). Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia.

Więcej artykułów…