W tym tygodniu na teren naszego powiatu przyjechał samochód promujący rządowe propozycje pod hasłem „Nowa Piątka”. Podróżujący nim pracownicy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego gościli m. in. w Urzędowie. Cel wizyty - informowanie oraz przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami, po to, by dokonać wyboru najlepszych planowanych przez rząd działań.

W 2016 roku weszła w życie tzw. ustawa odległościowa dotycząca farm wiatrowych. Jeden z najważniejszych jej zapisów mówi o tym, że odległość nowo budowanych turbin wiatrowych od zabudowań i terenów chronionych nie może być mniejsza niż 10-krotność wysokości całego urządzenia. Ma to uchronić mieszkańców przed ewentualnym negatywnym oddziaływaniem „wiatraków” na zdrowie. Okazuje się jednak, że „kij ma dwa końce” i przepisy te mogą być zmorą dla tych z właścicieli nieruchomości, którzy w pobliżu farm planują inwestycje budowlane.

Burmistrz miasta zdecydował, by zaproponować zaktualizowanie miejskiego Programu Rewitalizacji. Do tej pory obejmował on część dzielnicy starej Kraśnika. Teraz do rynku, ronda przy ul. Mostowej i budynku przy Kościuszki 26 mogły by dołączyć nowe tereny, na odnowienie których miasto mogłoby się starać o dodatkowe środki.

Różne są pomysły na spędzenie pierwszego dnia wiosny. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku zaczęli tegoroczną wiosnę od sportowych zabaw i pokazów.

Więcej artykułów…