We środę podczas sesji rady powiatu radni zdecydują m.in. co dalej z oddziałem ginekologiczno-położniczo-neonatalogicznym kraśnickiego szpitala. Wszystko wskazuje na to, że od września tego roku przestanie on funkcjonować. Argumenty za jego likwidacją są oczywiście ekonomiczne - oddział ten przynosi od kilku lat straty. Położne, które na nim pracują alarmują, że kobiety w ciąży z naszego powiatu pozostaną bez należytej opieki medycznej i apelują, żeby dać oddziałowi szansę.

22 maja br. zawarta została umowa pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kraśniku, a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie na wsparcie remontu budynku Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku. Dzięki temu poprawią się warunki w jakich przebywają pensjonariusze DPSu.

W poniedziałek 11 maja Zarząd Dróg Wojewódzkich otworzył oferty w przetargu na rozbudowę i przełożenie drogi wojewódzkiej nr 833 w Kraśniku, w tym budowę tzw. obwodnicy północnej. Najniższą ofertę złożyło konsorcjum firm PBI Infrastruktura SA z Kraśnika i PBI WMB z Sandomierza. Czy to te firmy będą realizować tę inwestycję?

Okresy suszy w Polsce występują coraz częściej na skutek wzrostu temperatur i długotrwałego braku opadów atmosferycznych. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które odpowiada za utrzymanie i zachowanie krajowych zasobów wodnych rozpoczęło cykl działań mających na celu poprawę sytuacji hydrologicznej na terenie Polski. Dziś w Urzędowie, 22 maja, przy jazie na rzece Urzędówce prezes Wód Polskich Przemysław Daca wizytujący tereny najbardziej zagrożone wysychaniem, spotkał się z przedstawicielami Sejmu RP, samorządów lokalnych i instytucji rolniczych.

Więcej artykułów…