Najpierw mówiono o jesieni, później o styczniu 2020. Do dziś na terenie dworca nie zaczęły się żadne prace, które zmierzałyby do powstania nowego budynku, z którego mogli by korzystać podróżni. Miasto wzięło się natomiast za skwer przed dworcem.

Teraz, w związku ze zdjęciem części zakazów, jest nas już na ulicach trochę więcej. W marcu, gdy wprowadzono ograniczenia w poruszaniu się, ulice, chodniki, skwery były opustoszałe. To jak Kraśnik wtedy wyglądał można sobie przypomnieć dzięki materiałowi filmowemu nakręconemu przez Zakład Fotograficzny Foto Media.

Tegoroczne obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w Kraśniku odbędą się w bardzo okrojonej oprawie. Ze względu na obecną sytuację związaną z panującą pandemią, ogólnodostępne uroczystości przed pomnikiem Marszała Józefa Piłsudskiego nie obędą się.

Więcej artykułów…