Photo_booksTo prawda, ale tylko w tym miesiącu. Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku tradycyjnie bowiem maj ogłosiła miesiącem abolicji bibliotecznej. Oznacza to, że wszyscy, którzy nie zwrócili wypożyczonych przez siebie zbiorów mogą to teraz uczynić nie ponosząc kary za ich przetrzymywanie. W innych okolicznościach kara taka pobierana jest w formie pieniężnej.