Finansami FŁT zajmie się zewnętrzna firma?

Aktualności
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

logo_fltKraśnicka Fabryka Łożysk Tocznych czeka na oferty firm, które byłyby zainteresowane świadczeniem na jej rzecz usług z zakresu księgowości i płac. Pomysł ten wpisuje się w plan restrukturyzacji jaki realizuje nasze przedsiębiorstwo w związku z pomocą publiczną i wejściem do zakładu Agencji Restrukturyzacji Przemysłu.

Na razie nie zapadła jeszcze decyzja, a jedynie rozważana jest możliwość powierzenia firmie zewnętrznej usług w zakresie księgowości i płac. Wszystko oczywiście zależy do tego, jakie korzyści, przede wszystkim te wynikające z przewidywanych oszczędności, przyniosłoby to firmie.

 

Przeczytaj też:

ARP objęła pierwszą cześć akcji kraśnickiej fabryki

FŁT Kraśnik. ARP S.A. podpisała umowę w sprawie pomocy publicznej

Życie KFWM Nr 1/1967

 

Podmioty zainteresowane ta propozycją powinni przesłać ofertę za pośrednictwem poczty lub też dostarczyć ją osobiście na adres Spółki wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczeniem oferenta lub zaświadczeniem potwierdzającym, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne oraz polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzającym, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

FŁT oczekuje, że w firma która te wymogi spełni zajmie się między innymi prowadzeniem ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych spółki, przygotowywaniem miesięcznych raportów na potrzeby wewnętrzne fabryki, sporządzaniem sprawozdań dla urzędu statystycznego, NBP w zakresie wynikającym z prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz obsługę płacową. Mile widziane byłoby zatrudnienie pracowników, którzy zadaniami tymi zajmują się obecnie w FŁT.

Aktualnie fabryka zatrudnia 2228 osób. W dziale księgowości i płacowym pracuje 26 osób. Wartość netto środków trwałych przedsiębiorstwa to 76 mln 234 tys. 905,30 zł, a wielkość obrotu w skali roku to ok. 250 mln zł.

Fabryka na oferty dotyczące obsługi księgowo ? płacowej czeka do 31 grudnia 2011 roku.

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia w tym temacie znajdziesz tutaj.