Rusza program "Złota rączka dla Seniora 70+"

Aktualności
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

We wtorek 3 września br. została podpisana umowa na realizację projektu „Złota Rączka dla Seniora 70+”. Potrwa on na razie od 03.09.2019  r. do 31.10.2019 r. Skorzystać z niego będą mogły osoby w wieku powyżej 70 lat, które będą potrzebowały drobnych napraw lub prac domowych.

Umowę zawarli Burmistrz Miasta Wojciech Wilk i  przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej Niebieski Młyn z Kraśnika – prezes Edyta Lisek-Lubaś oraz wiceprezes Michał Dacka. Projekt na tym etapie ma on charakter pilotażowy i będzie dalej kontynuowany:

- Te pierwsze miesiące pozwolą nam wyrobić sobie pogląd na potrzeby mieszkańców, które powinny być objęte projektem  – mówi burmistrz Wojciech Wilk. – Działania na rzecz seniorów zostaną wpisane do Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i będziemy mogli wtedy ogłosić konkurs na całoroczną realizację projektu w 2020 r.

Całkowity koszt projektu (wrzesień – październik) wynosi 10 000 zł. Jego beneficjentami będą seniorzy, osoby w wieku emerytalnym 70+ i zamieszkałe na terenie Kraśnika. W szczególności pod uwagę brane będą osoby zamieszkujące samotnie lub tylko z drugim seniorem 70+.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY, a jego celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osobistego i samodzielności osób starszych zgodnie z ich potrzebami obejmującymi poradnictwo  i  świadczenie pomocy w nieskomplikowanych pracach technicznych. Chodzi o świadczenie bezpłatnych usług naprawczych i technicznych obejmujących: drobne naprawy nie wymagające specjalistycznej wiedzy oraz specjalistycznych uprawnień; nie wymagające dużych nakładów finansowych na zakup materiałów i nie wymagające natychmiastowej interwencji - przewidywany czas realizacji usługi w domu czy mieszkaniu seniora wynosi do tygodnia. Chodzi również o naprawy, które nie są świadczone w ramach innych umów np. ze wspólnotą mieszkaniową, administracją, itd.;

Zgodnie z regulaminem możliwe są dwie wizyty pracownika technicznego, jeśli potrzebny będzie zakup materiałów do naprawy. Pierwsza wizyta to wstępne oględziny i jeżeli to możliwie  - naprawa usterki na miejscu. W przypadku konieczności dokonania zakupu − przez seniora lub pracownika technicznego − materiałów niezbędnych do naprawy, wymagana jest druga wizyta pracownika technicznego i usunięcie usterki. W sytuacji braku możliwości naprawy organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi.

Maksymalna kwota  wydatkowana  na  zakup  części  niezbędnej  do  usunięcia  usterki  -  ze środków będących w posiadaniu koordynatora usług − przy realizacji jednego zgłoszenia wynosi 30 zł brutto. W przypadku zakupu powyżej tej kwoty dodatkowe koszty ponosi zamawiający usługę.

- Seniorzy będą zgłaszać usterki do naprawy telefonicznie, bezpośrednio do koordynatora usług – wyjaśnia burmistrz Wilk. - Koordynator usług na podstawie przyjętego telefonicznego zgłoszenia wypełnia formularz zgłoszenia oraz umawia termin naprawy z pracownikiem technicznym. W momencie wyczerpania miejsca na liście usterek zgłoszonych do naprawy, dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa, na wypadek czyjejś rezygnacji.

W ramach programu w okresie od 3 września 2019 roku do 31 października 2019 roku jeden zgłaszający usterkę senior będzie mógł skorzystać z pomocy pracownika technicznego raz.

Zgłaszanie usterek przyjmowane będzie pod numerem telefonu: 537 738 333, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 12:00. Pracownik techniczny zgłaszający się do usunięcia usterki, czy wykonania naprawy, posiada identyfikator ze zdjęciem, a jego tożsamość można potwierdzić pod tym samym numerem telefonu, pod którym przyjmowane są zgłoszenia.