Gmina Zakrzówek stała się wielkim placem budowy

Aktualności
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

W połowie kadencji rozmawiamy z wójtem gminy Zakrzówek Józefem Potockim, o tym co działo się w gminie w ciągu ostatnich dwóch i pół roku.

Panie Wójcie połowa kadencji to dobry czas na pierwsze podsumowania i refleksje … Jak minęło te dwa i pół roku od momentu wyboru pana na wójta gminy Zakrzówek ?

Spoglądając wstecz muszę przyznać, że czas upływa nam wszystkim nieubłaganie. Tempo życia wręcz wzrasta. Początek kadencji był niezwykle trudny. Pierwszy rok był walką o realizację podstawowych zadań. Poprzednie władze założyły na 2019 rok znaczne cięcia w oświacie przy jednoczesnej wyprzedaży majątku na ogromną skalę. Jednak udało się zagwarantować finansowanie wydatków szkół, jednocześnie zachowując majątek gminy nienaruszonym. Mimo braku środków udało się szybko zaplanować i przygotować wiele inwestycji gminnych. Był to okres wytężonej pracy. Jednak nie siadamy na laurach.  Dzięki świetnej współpracy z nowymi władzami Powiatu Kraśnickiego i Województwa Lubelskiego ruszyły prace projektowe a później realizacje ogromnych inwestycji drogowych, które wcześniej były poza zasięgiem. Nawiązaliśmy silne relacje z Wojewodą Lubelskim oraz Marszałkiem Województwa Lubelskiego. Wiele by można wymieniać ale myślę, że zmiany widać gołym okiem. Gmina Zakrzówek stała się wielkim placem budowy. To według mnie najlepsza wizytówka pracy Wójta, Rady Gminy i Jednostek Organizacyjnych.

W wywiadzie udzielonym "Gońcu Gazecie Powiatowej" na początku kadencji jako pierwszy problem do rozwiązania wskazywał Pan na „walkę o zmniejszenie zadłużenia Gminy” - jak wygląda więc obecnie to „pole bitwy”?

Muszę przyznać, że sytuacja gminy była zdecydowanie gorsza niż mi się na początku wydawało. Dopiero po objęciu stanowiska mogłem w pełni zorientować się w skali problemu zadłużenia gminy, oraz wielu różnych zobowiązań finansowych, które zostały „odziedziczone” i należało się z nich wywiązać. Jednak dzięki wytężonej pracy udaje się poprawiać znacząco sytuację finansową samorządu. Jednocześnie zwiększamy znacznie poziom realizowanych inwestycji dzięki zintensyfikowaniu pozyskiwania środków zewnętrznych. Plany poprzedników zakładające wyprzedaż majątku gminy nie tylko zostały zminimalizowane ale już w pierwszym roku odeszliśmy od takiej formy finansowania naszej działalności. Budżety przygotowane przeze mnie zakładają racjonalizację wydatków bieżących, kosztów utrzymania administracji co pozawala na uniknięcie wyprzedaży majątku gminy. Udało się nieznacznie zmniejszyć zadłużenie, które wzrastało nawet  o 800000 złotych rocznie. Trwało to kilka dobrych lat. Przestaliśmy również rolować dług, który na początku kadencji miał być spłacany 16 lat. Jestem przekonany, że te ostatnie 2,5 roku działań zmierzających do stabilizacji finansów Gminy oraz druga połowa kadencji przełożą się na łagodne wychodzenie z zadłużenia. To ogromny sukces naszego samorządu.

Innym palącym problemem był stan dróg w gminie i tu gołym okiem widać zachodzące zmiany, co już udało się zrealizować  i jakie są kolejne zamierzenia?

Jeśli mówimy o inwestycjach drogowych to z całą pewnością ogromnym wsparciem są środki rządowe, które od początku kadencji płyną naprawdę szerokim strumieniem. Jednak bez pracy nad przygotowaniem dokumentacji projektowej nie moglibyśmy z nich skorzystać. Od pierwszego dnia pracy kładę nacisk na planowanie. Staramy się korzystać z każdej możliwości i skutecznie nam się to udaje. Właśnie zaczynamy realizację wielkiej inwestycji drogowej- budowa drogi i mostu na rzece Bystrzyca za kwotę 4.200.000zł. Jest to możliwe  dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Moim zdaniem jest to kluczowa inwestycja na drogach gminnych dla najbliższej dekady. Mamy bardzo rozbudowaną sieć dróg powiatowych. Nowe władze powiatu zwróciły wreszcie uwagę na naszą gminę i jej mieszkańców. Efekty są widoczne gołym okiem. Realizowane są inwestycje na kwotę kilkunastu milionów złotych. Starosta Kraśnicki w tej kadencji pozyskuje ogromne środki dla gmin powiatu. Cieszę się, że mieszkańcy Gminy Zakrzówek mogą z tego sukcesu korzystać. Przed nami jednak jeszcze wiele potrzeb, które będziemy chcieli wspólnie realizować korzystając tak jak obecnie ze środków zewnętrznych. Dzięki wielkiej pomocy pana Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego w bardzo krótkim czasie wyremontowano drogę wojewódzką 842 przez większą część naszej gminy. Kolejne lata będą kontynuacją obecnego kursu i jestem pewien, że przyniosą następne inwestycje.

Kierowana przez pana gmina jest chyba największym beneficjentem środków zewnętrznych spośród gmin z naszego powiatu. Ten strumień pieniędzy z różnych źródeł  płynący do Zakrzówka u niektórych włodarzy budzi zazdrość u innych podziw …Ile funduszy udało się dotychczas pozyskać i na co je wydaliście?

Ostatnie lata to świetny czas dla całego powiatu ale nie ukrywam, że nasza gmina ma w tym swój znaczny udział. Jednak zawsze się znajdzie, ktoś komu skuteczność władz przeszkadza. Nie zwracam na to uwagi. Zapraszam wszystkich do współpracy. Polityka Rządu RP na czele z Premierem Panem Mateuszem Morawieckim jest nakierowana na programy wspierające inwestycje samorządowe. Nowy Zarząd Województwa Lubelskiego kładzie nacisk na sprawne i efektywne wydatkowanie środków europejskich. Dzięki staraniom Urzędu Gminy udaje nam się skutecznie pozyskiwać kolejne miliony złotych. Nie popadamy jednak w samozachwyt. Myślę, że na koniec kadencji będzie okazja do podsumowań. Dziś mamy pełne ręce roboty i wiele planów do zrealizowania. Jedyna inwestycja, którą chciałbym wyróżnić to budowa nowego przedszkola w Zakrzówku. I to nie ze względu na pozyskane środki w kwocie 3.900.000 zł. lecz na to , iż uda się wreszcie przenieść dzieci z prowizorycznego budynku z lat 70-tych i zapewnić im bezpieczne i komfortowe warunki w nowoczesnym obiekcie. Planujemy realizację tej inwestycji do końca sierpnia 2023 roku.

Spośród szeregu realizowanych przez gminę inwestycji, która ma najlepszy odbiór w społeczności lokalnej?

Cokolwiek by nie robić w takiej gminie jak nasza temat zawsze schodzi na drogi. Ich sieć jest tak wielka i stan na tyle fatalny, że mimo tak wielu pozyskanych środków nie  da się wszystkiego zrobić na raz. Tu muszę wskazać  dwie duże inwestycje realizowane na drogach powiatowych. Mam na myśli drogę Majdan Grabina – Studzianki – Studzianki Kolonia oraz drogę Zakrzówek – Zakrzówek Wieś - Sulów. Obie z racji skali i zakresu są dowodem na pozytywną zmianę podejścia władz powiatu do zadań inwestycyjnych. Zamiast, jak wcześniej realizować inwestycje uproszczone, ograniczone w odcinkach, gdzie czasem było to tylko kilkadziesiąt mb, powiat prowadzi skomplikowane inwestycje na odcinkach rzędu nawet 10km. Budowana jest również towarzysząca infrastruktura jak na przykład oświetlenie co wcześniej się nie zdarzało. W takich sprawach dzięki dobrej współpracy jako partner wspieramy oczywiście finansowo nasz powiat.

W rozmowie z nami wspominał pan też o wspieraniu handlu bezpośredniego i roli jaką w życiu Zakrzówka odgrywa targowisko, czy na dalszą część kadencji planowana jest jego modernizacja, bo konkurencja w handlu w ostatnim czasie w Zakrzówku mocno wzrosła poprzez pojawienie się marketów znanych sieci handlowych?

Wprowadzamy kolejne usprawnienia w funkcjonowaniu naszego targowiska, które jest naszą wizytówką i impulsem do rozwoju handlu i przedsiębiorczości. Bardzo duże zainteresowanie sprzedających i kupujących przekłada się na lepszą koniunkturę w całej gminie. Zyskują inne sklepy, przedsiębiorcy, zakłady czy lokalni producenci, np. żywności. W tym roku otrzymaliśmy środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę targowiska. Sprawą oczywistą jest, że musimy w nie inwestować by służyło rozwojowi handlu. Staramy się zwiększać ilość miejsc parkingowych ale ze względu na brak odpowiednich działek w najbliższym otoczeniu nie jest to łatwe. Konkurencja w postaci nowych marketów spowodowała, że do Zakrzówka na zakupy przyjeżdża coraz więcej osób spoza gminy. Dodatkowo zmobilizowało to innych właścicieli do zawalczenia o klienta co ostatecznie jest korzystne dla naszych mieszkańców.

I na koniec proszę powiedzieć jak wygląda w chwili obecnej proces z Bartem Staszewskim, jaki gmina wytoczyła mu  za akcję pt. „Strefy wolne od LGBT” ?

Jest to niezwykle ważny proces, nie tylko dla Gminy Zakrzówek ale również dla spraw Polski, Polaków, czy też ochrony rodzin i dzieci przed indoktrynacją ideologiczną. Polacy to wspaniały, dumny naród mocno zakorzeniony w wartościach chrześcijańskich, przywiązany do tradycji, chroniący macierzyństwo i rodzicielstwo. Wielokrotnie w historii właśnie postawa wierna nauczaniu Kościoła Katolickiego, oddanie się Bogu i Ojczyźnie pozwoliło przetrwać okresy wojen, zaborów, czy również czasy socjalizmu. Budowanie fałszywego obrazu Polski i Polaków, którzy mają niby dyskryminować ludzi ze względu na ich orientację jest wysoce szkodliwe i krzywdzące. Próby doprowadzenia do rewolucji ideologicznej mają na celu podważenie fundamentów na których stoi państwo Polskie. Działania aktywisty środowisk LGBT mające na celu budowanie fałszywego obrazu naszej gminy spotkały się z moją zdecydowaną odpowiedzią w postaci wytoczenia procesu. Zebraliśmy mocne dowody na działania naruszające dobre imię Gminy Zakrzówek i jesteśmy przekonani, że sprawę w sądzie wygramy. Obecnie wciąż czekam na pierwszą rozprawę.